Kvalitet framför kvantitet

Om du menar allvar med din internetsatsning, finns det bara en sak som gäller: kvalitet och åter kvalitet. Att tro att man bäst når ut till människor genom att pumpa ut så mycket material som möjligt, men detta är helt fel. Visst är det viktigt att synas, men massproduktion är medeltid, nu gäller det att tänka utanför boxen med extra finess.

Kvalitet är ett brett begrepp, men när det används för att beskriva marknadsföring, förknippas det i första hand med begreppet effektiv reklam. Kvalitet är t.ex. att man använder sig av rätt personer, rätt forum och rätt kampanj. Man brukar säga att kampanjen troligtvis kommer bli lyckosam, så länge man lyckas sammanföra minst två av dessa saker.